Ordburken

Språk är makt…

Att odla sin ordlust är fröjdefullt. Men det är mer än så. Att kunna uttrycka sina känslor och åsikter, att formulera sig för att nå fram till andra. Att förstå sig själv och att förstå andra. Att kunna skriva och ta del av vad andra har skrivit -det är grundläggande för upplevelser, demokrati och delaktighet. Som förskollärare har jag haft glädjen att få berätta för och tillsammans med barn, som dramatiker låter jag berättelser ta gestalt på scen -med både barn och vuxna i publiken. Och som skrivpedagog vill jag vattna ordlusten -hos vuxna för deras egen skull och för att de ska vattna vidare!

Läs Johan Unenges intressanta artikel i Litteraturmagazinet:

”Språk är makt. Den som kan uttrycka sig får inflytande. Om samma engagemang som man kan finna runt idrottsarenor fanns i barns läsning skulle läslusten inte halverats på fem år som medierådet redogjorde för nyligen.”

http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/johan-unenge-efterlyser

Föregående post
Nästa post